site
stats
X
뉴스 기독교 경제 Tech 라이프 오피니언 크리스천 잡스 포토 비디오
미주한인교회주소록 > Home
ZIPCODE
목회자명
교회명
새생명교회 | Korean New Life Church
  • 2901 Watterson Ct., Champaign, IL61822   T ((217)367) 0045-  F ((217)367) 0045-
  • 담 임 목 사 이대경 (Dae Kyung Lee)
  • 소 속 교 단 자유감리교회(FMC)
  • 홈 페 이 지 www.new-life.info
  • 이  메  일 info@new-life.info
Real Time Analytics
Web Analytics